Evenementenhulp:Organiseren

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Wijnand. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Iedere week vinden in Nederland honderden grotere en kleinere evenementen plaats, waarbij soms duizenden bezoekers en deelnemers aanwezig zijn. Wanneer zoveel mensen bij elkaar komen is de kans groter dat er wat gebeurt, zoals een onwelwording of een ongeval. Zeker bij risicovolle evenementen, zoals sportwedstrijden, autoraces en dancefeesten neemt de kans op de behoefte aan medische zorg fors toe. De GHOR stelt aan de hand van de Handreiking Publieksevenementen een vergunning op waar in het aantal vereiste hulpverleners wordt beschreven. Dit kunnen eerstehulpverleners zijn, verpleegkundigen of artsen of een ambulance-team.

Wanneer een organisatie geen eigen eerstehulpverleners heeft, kunnen ze deze inhuren. Dit kan bij een daar op toe gespitst bedrijf of een lokale EHBO Vereniging. Afhankelijk wat voor u van toepassing is kunt u bijvoorbeeld door een bedrijf verhuurt worden aan de organisator. Via een vereniging draait het meestal om vrijwilige inzet. Een EHBO-vereniging ontvangt hiervoor een vergoeding van de organisator en zij kan met deze inkomsten nieuwe lesmaterialen aanschaffen.

Wat moet er voorafgaand aan een inzet geregeld worden?

Om te beginnen moet de hulpverleningsorganisatie van de organisator van het evenement een aanvraag krijgen. In deze aanvraag staat vermeld wanneer en waar het evenement plaatsvind, hoeveel hulpverleners er gewenst zijn en wat de voorzieningen ter plaatse zijn.

Een aantal punten kan bijdragen aan een goede voorbereiding van de inzet:

 • Aantal hulpverleners: het aantal in te zetten hulpverleners is sterk afhankelijk van het evenement en de eisen die door de GHOR aan het evenement gesteld worden. In de Handreiking Publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van een formule om het aantal benodigde eerstehulpverleners en verdere medische diensten te berekenen. Soms worden door de vereniging in overleg met de organisator meer hulpverleners ingezet dan vereist, bijvoorbeeld om dat het terrein erg groot is, of omdat er veel incidenten verwacht worden.
 • Voorzieningen ter plaatse: sommige evenementen vinden plaats op een terrein waar alle voorzieningen, zoals stromend water en elektriciteit beschikbaar zijn. Andere juist op locaties waar niets aanwezig is. Het is essentieel om vooraf goed te inventariseren welke mogelijkheden er zijn op het evenemententerrein en te bekijken welke extra middelen door de vereniging of organisator moeten worden geregeld.
  • Is er een behandelruimte? Denk aan een kleedkamer of kantoorruimte die als post kan worden ingericht. Plaatst de organisator een tent?
  • Is er elektriciteit en stromend water?
  • Is er een AED aanwezig op de lokatie?
 • Risico van het evenement: afhankelijk van het type evenement is er een bepaald risico op incidenten en calamiteiten. Zo zal het risico bij een rommelmarkt relatief laag liggen, terwijl men bij een motorcross ernstige trauma's kan verwachten. In de Handreiking Evenementen wordt met het risico rekening gehouden. Afhankelijk van welke specifieke letsels men kan verwachten zal men extra middelen of eerstehulpverleners inzetten.
 • Bereikbaarheid en aanrijroutes hulpdiensten: het is van groot belang om vooraf te inventariseren hoe het terrein bereikbaar is voor de eerstehulpverleners en hun materialen. Kunnen de voertuigen en een eventuele mobiele hulppost het terrein zonder problemen bereiken? Kunnen hulpdiensten bij een calamiteit het terrein gemakkelijk vinden? Hoe komen ze op het terrein en is er een afgesproken plaats waar ze worden opgewacht?
 • Andere ingezette hulpdiensten: worden bij het evenement preventief ook andere hulpdiensten ingezet? Is er een arts aanwezig? Is er beveiliging of politie? Zijn er onder de mensen van de organisatie ook eerstehulpverleners?
 • Contactpersonen tijdens het evenement: wie is er voorafgaand en tijdens het evenement bereikbaar voor vragen vanuit de hulpverleners? Hoe is die persoon tijdens het evenement te bereiken?
 • Communicatie tijdens het evenement: Hoe communiceren de eerstehulpverleners met de organisatie in het geval van een onwelmelding? Per telefoon of portofoon? Wie neemt er contact op met de Meldkamer Ambulancezorg (112)?

Aanvulling: Denk naast hulpverlening ook aan het mogelijk verantwoordelijk stellen (van de hulpverlener of de organisatie) als na een incident blijkt dat niet aan alle wet- en regelgeving is voldaan. Het goed vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden (eventueel aanvullend verzekeren) kan achteraf van groot belang blijken te zijn.

Het maken van een draaiboek

Afspraken maken met andere hulpdiensten